Informacje
Działania
Leader
LGD
Galerie
wydarzenia
WITAMY W SERWISIE dobrawidawa.pl
Działania
 
 
 

24 listopada 2009

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości o możliwości składania wniosków o przyzanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju.
 

 

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania: Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej           X     X       X       X              
                                                   
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw           X     X       X                      
                                                   
3 Odnowa i rozwój wsi       X     X                                  
                                                   
4 małe projekty       X     X   X       X       X       X      
                                                     

 

(Działania, )
  1. Harmonogram
  2. Wzory wniosków o przyznanie pomocy
  3. Wymagany załącznik-Odnowa i rozwój wsi.
  4. "Rowerowniki z Mają Włoszczowską"
  5. Warsztaty szkoleniowe- LGD Dobra Widawa
   
   
  login